BPBK

Projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Biuro wykonuje pełen zakres projektów sieci wod-kan wraz z obiektami towarzyszącymi takimi jak przepompownie, zbiorniki retencyjne, przelewy burzowe, syfony itp. na etapach od programów i koncepcji do projektów budowlano wykonawczych.

Biuro specjalizuje się także w projektach renowacji kanałów ściekowych i magistrali wodociągowych. Nasi specjaliści śledzą na bieżąco rozwój technik naprawy sieci uzbrojenia podziemnego i stosują je w praktyce w zależności od warunków lokalnych. W BPBK powstały projekty renowacji przewodów o średnicach od 0,2 – 3,2 m.

Od początku powstania (w 1951r) BPBK koordynuje wszystkie prace projektowe związane z układem kanalizacji i sieci wodociągowej we Wrocławiu. Wszystkie główne kolektory ściekowe oraz magistrale wodociągowe we

 • Wrocławiu,
 • Opolu,
 • Wałbrzychu,
 • Lubinie,
 • Jeleniej Górze,
 • Kłodzku,
 • Dzierżoniowie,
 • Miliczu,
 • Lesznie,
 • Gubinie,
 • Mieroszowie

i wielu innych miejscowościach zostały wybudowane na podstawie projektów wykonanych w BPBK.

Przejdź do naszych realizacji

Zakres usług

Zakres usług obejmuje opracowanie dokumentacji dla procesu inwestycyjnego i prowadzenie nadzoru. Biuro wykonuje wszelkie opracowania niezbędne na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego, od zdefiniowania zamierzenia inwestycyjnego, przez wielobranżowe projekty, po opracowania powykonawcze.

 • projektowanie, doradztwo, consulting, ekspertyzy,
 • nadzór autorski na podstawie opracowanej dokumentacji,
 • planowanie przestrzenne pod inwestycje, studia i opracowania architektoniczno-urbanistycznych,
 • prace geodezyjne,
 • badania mechaniki gruntów,
 • eksploatację i rozruch obiektów i urządzeń (SUW, OŚ),
 • wdrażania postępu naukowo-technicznego, ekonomicznego i organizacyjnego.
 • Projekty wykonane przez biuro są opracowane przy pomocy najnowszych programów (AutoCAD) umożliwiających automatyzację i przyspieszenie procesu projektowania (sporządzanie profili i planów sieci, wykonywanie zestawień urządzeń i armatury, gotowe biblioteki typowych urządzeń i innych obiektów).

Nasze nagrody
BPBK
   BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.  ul. Opolska 11-19  52-010 Wrocław