BPBK

Projektowanie technologii wody przemysłowej

BPBK wykonuje projekty wody przemysłowej od ujęcia do finalnego odbioru. W ostatnim okresie BPBK rozwinęło swoją działalność w kierunku usług projektowych również dla przemysłu. Oprócz realizowanych już wcześniej zakładowych oczyszczalni ścieków zaprojektowało rurociągi tłoczne odpadów poflotacyjnych dla producenta miedzi, kolektory dosyłowo-zrzutowe dla producenta papieru, konstrukcje i instalacje obiektów dla zakładów energetycznych. Wybrane oczyszczalnie ścieków dla przemysłu podano poniżej:

  • Modernizacja Chemicznej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych zakładu POLAR,
  • Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym.
Przejdź do naszych realizacji

Zakres usług:

Zakres usług obejmuje opracowanie dokumentacji dla procesu inwestycyjnego i prowadzenie nadzoru. Biuro wykonuje wszelkie opracowania niezbędne na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego, od zdefiniowania zamierzenia inwestycyjnego, przez wielobranżowe projekty, po opracowania powykonawcze.

  • projektowanie, doradztwo, consulting, ekspertyzy,
  • nadzór autorski na podstawie opracowanej dokumentacji,
  • planowanie przestrzenne pod inwestycje, studia i opracowania architektoniczno-urbanistycznych,
  • prace geodezyjne,
  • badania mechaniki gruntów,
  • eksploatację i rozruch obiektów i urządzeń (SUW, OŚ),
  • wdrażania postępu naukowo-technicznego, ekonomicznego i organizacyjnego.

Projekty wykonane przez biuro są opracowane przy pomocy najnowszych programów (AutoCAD) umożliwiających automatyzację i przyspieszenie procesu projektowania (sporządzanie profili i planów sieci, wykonywanie zestawień urządzeń i armatury, gotowe biblioteki typowych urządzeń i innych obiektów).

Nasze nagrody
BPBK
   BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.  ul. Opolska 11-19  52-010 Wrocław