BPBK

Projektowanie oczyszczalni ścieków

BPBK posiada bogate doświadczenie w projektowaniu oczyszczalni ścieków oparte na wiedzy i doświadczeniu kadry zatrudnionych fachowców – projektantów technologii oczyszczania ścieków. Biuro świadczy usługi projektowe dla klienta indywidualnego – opracowuje projekty zgodne z potrzebami i wymaganiami Zamawiającego oraz zgodne z wymogami UE odnośnie ochrony środowiska. BPBK specjalizuje się w projektowaniu oczyszczalni ścieków komunalnych, projektuje zarówno nowe obiekty, jak i modernizacje istniejących obiektów.

Do największych zrealizowanych projektów należą:

 • Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków,
 • Oczyszczalnia ścieków w Kędzierzynie-Koźlu,
 • Oczyszczalnia Ścieków w Częstochowie,
 • Oczyszczalnia Ścieków w Białymstoku,
 • Oczyszczalnia Ścieków w Cierniach (dla Wałbrzycha i Świebodzic),
 • Oczyszczalnia Ścieków w Legnicy,
 • Oczyszczalnia Ścieków we Włocławku,
 • Oczyszczalnia Ścieków „Gubin-Guben”.

Biuro posiada w swoim dorobku także projekty oczyszczalni ścieków dla przemysłu m.in. Modernizacja Chemicznej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych zakładu POLAR, Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym.

Przejdź do naszych realizacji

Zakres usług

Zakres usług obejmuje opracowanie dokumentacji dla procesu inwestycyjnego i prowadzenie nadzoru. Biuro wykonuje wszelkie opracowania niezbędne na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego, od zdefiniowania zamierzenia inwestycyjnego, przez wielobranżowe projekty, po opracowania powykonawcze.

 • projektowanie, doradztwo, consulting, ekspertyzy,
 • nadzór autorski na podstawie opracowanej dokumentacji,
 • planowanie przestrzenne pod inwestycje, studia i opracowania architektoniczno-urbanistycznych,
 • prace geodezyjne,
 • badania mechaniki gruntów,
 • eksploatację i rozruch obiektów i urządzeń (SUW, OŚ),
 • wdrażania postępu naukowo-technicznego, ekonomicznego i organizacyjnego.

Projekty wykonane przez biuro są opracowane przy pomocy najnowszych programów (AutoCAD) umożliwiających automatyzację i przyspieszenie procesu projektowania (sporządzanie profili i planów sieci, wykonywanie zestawień urządzeń i armatury, gotowe biblioteki typowych urządzeń i innych obiektów).

Nasze nagrody
BPBK
   BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.  ul. Opolska 11-19  52-010 Wrocław