BPBK

Projektowanie technologii uzdatniania wody

Jedną ze specjalizacji BPBK jest projektowanie technologii uzdatniania wody. Doświadczenie Biura w tej dziedzinie opiera się na wykonaniu dziesiątek obiektów uzdatniania wody, od niewielkich przepompowni czy stacji, dla których źródłem są wody podziemne, po ogromne zakłady produkujące lub uzdatniające wodę na bazie wody powierzchniowej. Rozwiązania projektowe realizowane przez Biuro opierają się na badaniach fizyko-chemicznych i technologicznych wody wykonywanych najczęściej przez laboratoria Politechniki lub Instytutu Ochrony Środowiska. W zależności od typu wody poddawanej uzdatnianiu i jej jakości w rozwiązaniach projektowych stosowane są odpowiednie technologie np. napowietrzanie otwarte, napowietrzanie ciśnieniowe, sedymentacja, flotacja, filtracja na filtrach piaskowych, węglowych, ozonowanie, dezynfekcja dwutlenkiem chloru i inne. W przypadkach szczególnie trudnych typów wód prowadzone są badania na stacjach pilotowych.

Do największych zrealizowanych projektów należą:

 • Zakład Produkcji Wody Mokry Dwór we Wrocławiu,
 • Zakład Produkcji Wody Na Grobli we Wrocławiu,
 • Zakład Uzdatniania Wody „Sosnówka” w Jeleniej Górze,
 • Stacja Uzdatniania Wody „Królewiecka” w Elblągu,
 • Stacja Uzdatniania Wody „Strzybnik” w Raciborzu
Przejdź do naszych realizacji

Zakres usług

Zakres usług obejmuje opracowanie dokumentacji dla procesu inwestycyjnego i prowadzenie nadzoru. Biuro wykonuje wszelkie opracowania niezbędne na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego, od zdefiniowania zamierzenia inwestycyjnego, przez wielobranżowe projekty, po opracowania powykonawcze.

 • projektowanie, doradztwo, consulting, ekspertyzy,
 • nadzór autorski na podstawie opracowanej dokumentacji,
 • planowanie przestrzenne pod inwestycje, studia i opracowania architektoniczno-urbanistycznych,
 • prace geodezyjne,
 • badania mechaniki gruntów,
 • eksploatację i rozruch obiektów i urządzeń (SUW, OŚ),
 • wdrażania postępu naukowo-technicznego, ekonomicznego i organizacyjnego.

Projekty wykonane przez biuro są opracowane przy pomocy najnowszych programów (AutoCAD) umożliwiających automatyzację i przyspieszenie procesu projektowania (sporządzanie profili i planów sieci, wykonywanie zestawień urządzeń i armatury, gotowe biblioteki typowych urządzeń i innych obiektów).

Nasze nagrody
BPBK
   BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.  ul. Opolska 11-19  52-010 Wrocław