BPBK
Stacje uzdatniania wody
dla gospodarki komunalnej
Oczyszczalnie ścieków,
Suszarnie i spalarnie osadów
dla gospodarki komunalnej
Nowe sieci wodociągowe,
magistrale i renowacje starych
przewodów, pompownie oraz ujęcia
Przemysłowe SUW oraz
oczyszczalnie ścieków,
projektowanie. Systemy basenowe
BPBK od 1951 roku specjalizuje się w projektowaniu kompleksowych obiektów i instalacji przesyłu oraz oczyszczania wody i ścieków. Czysta woda i czyste środowisko oraz zadowolenie naszego
Klienta - to dla nas czysta przyjemność

Nasze nagrody
BPBK
   BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.  ul. Opolska 11-19  52-010 Wrocław